Marianne

Jag arbetar som kyrkomusiker, musikterapeut och fortbildare. Det ger stor variation och inspiration i min vardag. I min egen firma musikmarianne arbetar jag med följande:

Musikterapi
Individuell och helhetsutvecklande musikterapi enligt FMT-metoden.
Cymbalen
Kreativ musikverksamhet i grupp.
Fortbildning
Musikalisk inspirationsdag med konkreta tips för pedagoger i förskoleklass, grundskola 1-3 och särskola. Samt för ledare i kyrkans barngrupper.
Eget material
Minimusikalerna Rödluvan och vargen och Pomperipossa med den långa näsan.
Barnrock
Föreställningar på bibliotek.
Musikgympa
Musik med rörelse i samband med föreningen RBU.

Marianne