Musikterapi

FMT är en musikterapiform med en tydlig struktur. Vi använder inga ord, bara musik. Du vägleds genom musikaliskt gensvar från terapeuten. Nya utvecklande moment förs in steg för steg.
FMT handlar om helhetsutveckling. Du kan genom din egen drivkraft få hjälp med att utveckla olika förmågor. Det kan exempelvis handla om kroppsuppfattning, motorik, motivation, lust, uthållighet, vakenhet, koncentration, problemlösning, minne, socialt samspel och ökat självförtroende.
Behandlingsperioden varierar utifrån behov. Varje terapitillfälle pågår 20-30 minuter. Terapeuten följer noggrant din utveckling.
FMT är alltid individuell eftersom varje människa har sitt eget tempo i mognadsprocessen.
Denna neuromuskulära metod är kravlös och lustbetonad. All samverkan sker genom musik med olika instrument under trygga former. Inga musikaliska förkunskaper krävs av dig.
Vi tar musiken till hjälp för att skapa kroppslig medvetenhet som stimulerar hjärnans utveckling och tvärtom.
Ladda ner en informationsfolder genom att klicka här!

Ett axplock av positiva förändringar i olika människors vardag efter att de fått FMT-behandlingar:

En pojke på 7 år gick med sin klass på cirkusföreställning under stor vånda. Han var inte så modig att göra saker utan sin mamma. Vid vårt nästa terapitillfälle berättade han oerhört stolt: "Jag trodde jag skulle börja gråta, men jag behövde inte det!" (Självförtroende)

En 14-årig, nästan blind flicka med utvecklingsstörning på grund av för tidig födsel ökade sitt självförtroende, började ta ögonkontakt, fick kamratrelationer, tog egna initiativ, kunde lyssna, tala och läsa bättre och kunde lättare ta emot instruktioner. Hon skaffade sig en hobby, grovmotoriken och finmotoriken utvecklades betydligt liksom begreppsuppfattningen.

En pojke på mellanstadiet sa nöjd att han numera ofta vinner när de spelar med puttekulor på rasterna. "Det beror nog på att jag spelar trummor!" (Kroppsuppfattning, motorik, perception, självförtroende).
Jag kan också erbjuda musikterapi i kombination med en rolig och aktiverande sångstund! Alltid den ickeverbala FMT först, därefter tydlig markering som visar att behandlingen är slut innan den inspirerande sångstunden med individanpassade rörelsesånger tar vid.