Cymbalen

På Cymbalen musicerar vi i grupp under trevliga och avspända former. Deltagarna får aktivt, efter egen förmåga, vara med i rörelsesångerna och sjunga och spela mycket enkelt på trummor och cymbaler. Här finns inget rätt eller fel utan själva upplevelsen är viktigast.

Med musiken som redskap ges möjlighet att utveckla och återerövra balans och samordning av rörelser. Motoriken, perceptionen, koordinationen, fantasin och uttrycksförmågan stärks. Nya utvecklande moment förs in steg för steg. Allt medan vi har roligt!

Lämpliga grupper kan vara människor som har någon form av medfödd eller förvärvad hjärnskada som till exempel stroke, parkinson, rörelsehinder, demens eller afasi. En annan grupp kan vara människor med förståndshandikapp.