Fortbildning

I GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH KYRKA

Hel eller halv inspirationsdag med konkreta tips om att musicera med barn. Den innehåller
roliga rörelsesånger, musiksagor, rytmik och instrument, rösten och ledarrollen. Målgruppen
är pedagoger inom förskolan, grundskolan och särskolan. Materialet lämpar sig bäst för barn i
åldrarna 4-10 år, för särskolan även högre åldrar.

FÖR FÖRÄLDRAR OCH ASSISTENTER TILL BARN OCH UNGA MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Föreläsning med handfasta tips om musikens positiva påverkan som kan leda till nya
utvecklingsmöjligheter. Även en inspirerande sångstund gärna tillsammans med barnen och
ungdomarna.

Köp Rödluvan och vargen och Pomperipossa med den långa näsan här:
MusikMarianne
www.musikmarianne.se 
marianne.humlen@telia.com
0730-74 74 54